Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Axolotl mexický

Je to chvostnatý obojživelník, ktorý má žiabre aj v dospelosti.

Zmyslové orgány

Orgány, ktoré vnímajú signály z prostredia alebo nášho tela a prenášajú ich do mozgu v podobe nervových impulzov.

Mitsubishi A6M Zero (Japonsko, 1940)

Mitsubishi A6M označované ako palubný stíhací stroj nula bolo legendárne japonské palubné stíhacie lietadlo, používané počas II. svetovej vojny.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Vtákopysk divný

Cicavec s rysmi typickými pre plazy: znáša vajíčka a má kloaku.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Added to your cart.