Ľudské zuby

Ľudia majú 4 typy zubov: rezáky, očné zuby, črenové zuby a stoličky.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Anatómia a fungovanie pečene

Pečeň je takým životne dôležitým orgánom, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri trávení tukov, detoxikácii a látkovej premene organizmu.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Added to your cart.