Aktivačný kód

Tu môžete aktivovať svoju digitálnu učebnicu, mozaWeb PREMIUM účet alebo balík učebníc.
Ak ste svoj nákup uskutočnili prostredníctvom nášho internetového obchodu, aktivačný kód sme vám poslali e-mailom.

Moje licencie

Aktivačný kód:

Po úspešnom zadaní kódu sa objaví produkt patriaci k danému kódu, ktorý možno v ďalšom kroku aktivovať, t.j. priradiť ho k používateľskému účtu. Kód možno použiť iba raz.

Added to your cart.