Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Dejepis

Kľúčové slová

Perzia, Perzská ríša, perzský panovník, Darius, Dareios III., Dareios I., Starý Peržan, Xerxes, Kýros II., monarcha, kráľ, samovláda, ríše, Kráľovskej insígnie, starovek, Oblečenie, dejepis, všeobecný

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý perzský panovník vytvoril\nvojenskú jednotku\nnazývanú ako "Nesmrteľní"?
 • Aký titul prináležal perzským panovníkom?
 • Ktoré mesto nebolo nikdy\nhlavným mestom Perzskej ríše?
 • Kto dobyl Perzskú ríšu?
 • Ako sa nazývali provincie Perzskej ríše?
 • Kedy padla Perzská ríša?
 • Na koľkých kontinentoch sa rozprestierala\nPerzská ríša?
 • Čo charakterizovalo perzského kráľa\nDareia I.?
 • Ktoré mesto sa sem nehodí?
 • Ktorá súčasná krajina sa dlho spomínala ako "Perzia"?
 • Ktorý panovník založil\nStaroperzskú ríšu?
 • Čo necharakterizovalo starovekú Perzskú ríšu?
 • Kto nebol perzským panovníkom?
 • Kto bol perzským panovníkom?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPeržania rešpektovali\njazyk a náboženstvo národov,\nktoré si podmanili.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPerzská ríša sa v časoch najväčšieho rozkvetu\nrozprestierala na 4 kontinentoch.
 • Akú najväčšiu rozlohu mala Perzská ríša?
 • Čo bolo administratívnym centrom Perzskej ríše?
 • Ako nazývali satrapov,\nktorí stáli na čele\nperzských provincií?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV starovekej Perzskej ríši pracovali aj tajní agenti.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočas vlády Dareia I.\nzjednotili merné jednotky.
 • Počas koho vlády prežívala staroveká Perzská ríša najväčší rozkvet?
 • Koľko národov si podmanili Peržania počas svojej expanzie?
 • Čo dobre ilustruje moc starovekých perzských panovníkov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPeržania nepovažovali\nsvojho panovníka za svätú osobu.
 • Čomu/komu vďačili starovekí perzskí panovníci za svoje legendárne bohatstvo?
 • Ako udržiaval panovník kontakt s bohmi\npodľa viery starovekých Peržanov?

Scénky

Súvisiace extra

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Bitka pri Isse (333 pr. Kr.)

Bitka skončila drvivým víťazstvom makedónskeho vojska nad obrovskou perzskou armádou vedenou Dareiom III.

Bitka pri Maratóne (490 pr. Kr.)

Maratónsky beh zachoval spomienku víťazstva athénskych hoplitov nad perzskou armádou.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Aztécky panovník (15. storočie)

Panovník stál na čele despotickej Aztéckej ríše.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Macedónia (Macedónska ríša)

Legendárny panovník a vojvodca, Alexander Veľký vytvoril obrovskú ríšu.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Added to your cart.