Pentan (C₅H₁₂)

Al cincilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor ce se prezintă sub forma unui lichid incolor, inflamabil.

Clorură de hidrogen (HCl)

Un gaz incolor cu miros înțepător, a căui soluție apoasă se numește acid clorhidric.

Trans-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este cis-2-butena.

Etanol (alcool etilic) (C₂H₅OH)

Cel mai cunoscut alcool, cu rol deosebit de important în industria alimentară.

Azotat (NO₃⁻)

Azotatul este un ion complex, fiind principala sursă de azot a plantelor.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Ion fosfat

Ion complex format în urma cedării unui proton de către acidul fosforic.

Glicilglicină (C₄H₈N₂O₃)

Cea mai simplă peptidă, formată din două molecule de glicină legate între ele printr-o legătură peptidică.

Glicerină (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Glicerina este un trialcool folosit adesea ca ingredient pentru creme și alifii.

Trifluorură de bor (BF₃)

Gaz incolor, mai greu decât aerul, cu miros înțepător. Fumegă în aer umed.

Brom (Br₂)

Bromul este un halogen ce poate provoca iritarea pielii.

Propan (C₃H₈)

Al treilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Maltoză (zahăr de malț) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Maltoza este o dizaharidă formată prin legarea a două molecule de alfa D-glucoză.

Fluor (F₂)

Fluorul este cel mai ușor halogen, un gaz toxic de culoare galben-verde deschis, foarte reactiv. Compusul său cel mai cunoscut este teflonul.

Added to your cart.