Glicerină (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Glicerina este un trialcool folosit adesea ca ingredient pentru creme și alifii.

Glicilglicină (C₄H₈N₂O₃)

Cea mai simplă peptidă, formată din două molecule de glicină legate între ele printr-o legătură peptidică.

Curuţ

Termenul „curuţ" se referă la membrii partidei maghiare anti-habsburgice proveniți din diferite clase sociale în secolele XVII—XVIII.

Ion fosfat

Ion complex format în urma cedării unui proton de către acidul fosforic.

Propan (C₃H₈)

Al treilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Maltoză (zahăr de malț) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Maltoza este o dizaharidă formată prin legarea a două molecule de alfa D-glucoză.

Ion amoniu (NH₄⁺)

Ion complex produs când o moleculă de amoniu acceptă un proton.

Brom (Br₂)

Bromul este un halogen ce poate provoca iritarea pielii.

Ciclohexan (C₆H₁₂)

Un lichid incolor, insolubil în apă, dar foarte solubil în solvenți organici.

Fluor (F₂)

Fluorul este cel mai ușor halogen, un gaz toxic de culoare galben-verde deschis, foarte reactiv. Compusul său cel mai cunoscut este teflonul.

Beta-D-riboză (C₅H₁₀O₅)

Un compus cristalin întâlnit în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucelozide.

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XIV-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale populaţiei respective.

Avion motorizat (Adorján János, 1910)

Invenţia numită "Libelula" a reprezentat o piatră de hotar în istoria aviaţiei maghiare.

Treonină

Unul dintre cei douăzeci de aminoacizi care participă la formarea proteinelor.

Histidină

Unul dintre cei douăzeci de aminoacizi care participă la formarea proteinelor.

Tirozină

Unul dintre cei douăzeci de aminoacizi care participă la formarea proteinelor. Catena sa laterală prezintă un inel aromatic.

Added to your cart.