Iod (I₂)

Substanță solidă, de culoare gri, care sublimează la încălzire. Soluția sa alcoolică se numește tinctură de iod.

Naftalină (C₁₀H₈)

Cea mai simplă hidrocarbură aromatică policiclică.

Trimetilamină N(CH₃)₃

Amină terțiară cu un miros caracteristic, neplăcut, care apare în alimentele stricate.

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Sulfat (SO₄²⁻)

Ion complex produs în urma cedării unui proton de către acidul sulfuric.

Acid palmitic (acid hexadecanoic) (C₁₅H₃₁COOH)

Acid carboxilic cu număr mare de atomi de carbon, ce se prezintă sub forma unei substanțe ceroase, de culoare albă.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Compus organic de mare importanță atât din punct de vedere biologic, cât și practic.

Clormetan (clorură de metil) (CH₃Cl)

Clormetanul se obține prin clorurarea metanului sub efectul luminii sau al căldurii.

Acetat de etil (C₄H₈O₂)

Cel mai importat ester, obținut în reacția etanolului cu acidul acetic.

Hidrogen (H₂)

Gaz incolor și inodor, mai ușor decât aerul. Este elementul cel mai răspândit în univers.

Ion amoniu (NH₄⁺)

Ion complex produs când o moleculă de amoniu acceptă un proton.

Added to your cart.