Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și cele reci, este influențată de un număr de factori, precum rotația...

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei printr-o legătură sigma și două legături pi.

Săpunul

Moleculele de acizi grași sunt formate dintr-un cap polar și o coadă nepolară, fiind astfel adecvate pentru îndepărtarea petelor de grăsime.

Acid azotos (HNO₂)

Un oxiacid al azotului. Acid mediu incolor, cu miros înțepător, existând doar sub formă de soluție apoasă.

Pentaoxid de fosfor (P₂O₅)

Un compus ce se prezintă sub formă de fum alb format în timpul arderii fosforului.

Acid sulfuros (H₂SO₃)

Acid incolor, moderat care există doar sub formă de soluție apoasă.

Polimerizarea etenei

Prin polimerizarea etenei se obţine polietilena, un plastic des folosit.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Reacția amoniacului cu hidrogenul clorurat

Din reacția amoniacului cu hidrogen clorurat se obține clorură de amoniu.

Added to your cart.