Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și cele reci, este influențată de un număr de factori, precum rotația...

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei printr-o legătură sigma și două legături pi.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Rețea hexagonală

Metalele care formează rețele hexagonale sunt rigide și greu de prelucrat.

Formarea moleculelor de hidrogen

În moleculele de hidrogen, atomii de hidrogen sunt legați prin legături covalente.

Pentaoxid de fosfor (P₂O₅)

Un compus ce se prezintă sub formă de fum alb format în timpul arderii fosforului.

Săpunul

Moleculele de acizi grași sunt formate dintr-un cap polar și o coadă nepolară, fiind astfel adecvate pentru îndepărtarea petelor de grăsime.

Acid azotos (HNO₂)

Un oxiacid al azotului. Acid mediu incolor, cu miros înțepător, existând doar sub formă de soluție apoasă.

Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție

În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu atomi de clor, obținându-se un produs secundar numit clorură de hidrogen.

Dizolvarea NaCl-lui

Sarea de bucătărie se dizolvă în apă: moleculele polare de apă formează un înveliș în jurul ionilor.

Reacția amoniacului cu hidrogenul clorurat

Din reacția amoniacului cu hidrogen clorurat se obține clorură de amoniu.

Added to your cart.