Exercițiu cu molecule II (Polaritate)

Exercițiu cu molecule II (Polaritate)

Un exercițiu pentru exersarea polarității moleculelor.

Chimie

Cuvinte cheie

moleculă, polaritate moleculară, obligațiuni de polaritate, polaritate, polar, dipol, moleculă dipol, apolar, exercițiu, exersare, chimie

Suplimente asociate

Exercițiu cu molecule I (Legături)

Un exercițiu pentru exersarea tipurilor de legături.

Exercițiu cu molecule III (Ioni compuși)

Un exercițiu pentru exersarea ionilor compuși.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Ion hidroxid (OH⁻)

Ion complex format prin cedarea unui proton de către o moleculă de apă.

Ion hipoclorit (OCl⁻)

Ionii hipocloriți se formează la dezinfectarea apei cu clor.

Săpunul

Moleculele de acizi grași sunt formate dintr-un cap polar și o coadă nepolară, fiind astfel adecvate pentru îndepărtarea petelor de grăsime.

Added to your cart.