Most obrotowy, wynalazek Leonarda da Vinci (147-1489)

Wśród projektów Leonarda znajdują się również prace związane z projektami mostów. Poniższy szczególny most pozwalał na niezakłóconą żeglugę również po jego...

Korty tenisowe

Gra w tenisa odbywa się na kortach obsianych trawą, wysypanych żwirem lub wyłożonych gumową wykładziną.

Samolot, wynalazek Leonarda da Vinci (1488-1489)

Wyjątkowo złożony wynalazek miał naśladować etapy lotu ptaków.

Maszyny artyleryjskie, wynalazki Leonarda da Vinci

Kreatywność Leonarda objawiała się również w projektach różnych maszyn artyleryjskich.

Trimetyloamina, (N(CH₃)₃

Najprostsza amina trzeciorzędowa, odpowiedzialna za zapach nieświeżych artykułów spożywczych.

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Śmigłowiec, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1489 r.)

Polihistor uważał, że przy odpowiedniej prędkości obrotowej jego śmigło będzie w stanie wznieść się ku górze.

Mechaniczne skrzydła, wynalazki Leonarda da Vinci (1493-1495)

Maszyna ta jest mistrzowskim projektem polihistora renesansu związanym z zagadnieniem lotu.

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Najprostszy alkohol alifatyczny. Jest silną trucizną, łatwo go pomylić z alkoholem etylowym.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Izopren (2-metylobuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Poprzez jego polimeryzację można otrzymać ważny przemysłowy związek chemiczny jakim jest syntetyczny kauczuk.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XIV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Kryty wóz bojowy, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1485 r.)

Leonardo swoim projektem wskazał rozwiązanie problemu bezpieczeństwa, mobilności i dużej siły ogniowej.

Statek parowy Kisfaludyiego (1846)

Próbny rejs pierwszego statku parowego z kołem łopatkowym, pływającego po Balatonie odbył się w 1846 roku.

Politetrafluoroetylen, teflon (C₂F₄)n

Jeden z najbardziej znanych tworzyw sztucznych otrzymywanych w procesie polimeryzacji.

Added to your cart.