Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z reguły bezbarwnymi cieczami.

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Teleskopy optyczne

Animacja prezentuje główne teleskopy soczewkowe i zwierciadlane, stosowane w astronomii.

Silnik dwusuwowy

Silnik dwusuwowy jest specjalnym, wewnątrz spalinowym silnikiem, którego cykl pracy przebiega podczas dwóch suwów tłoka.

Obserwatorium

Obserwatoria astronomiczne często są budowane na wysokich wzniesieniach w celu wyeliminowania zakłóceń atmosferycznych.

Kukurydza

Jedna z najważniejszych jednoliściennych roślin uprawnych.

Przywódca Wikingów (X wiek)

Przywódcy Wikingów wybierani byli spośród członków plemienia na podstawie prawa więzów krwi lub dokonanych czynów.

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Balon na ogrzane powietrze

Specjalny balon, który wypełniony jest gorącym powietrzem.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Historia przechowywania danych

W ostatnich dziesięcioleciach pojemność urządzeń służących przechowywaniu danych wzrosła w nieprawdopodobnym stopniu.

Urządzenia optyczne

Urządzenia optyczne mają szerokie zastosowanie, od mikroskopu po teleskop.

Bitwa pod Issos (333 p.n.e.)

Wojska Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim, w bitwie pod Issos rozgromiły potężną i mającą przewagę liczebną perską armię Dariusza III.

Średniowieczny cesarz chiński

Władca, charakteryzującego się ciekawą kulturą dalekowschodniego imperium, był panem życia i śmierci.

Port

W porcie powinna być zapewniona odpowiednia infrastruktura i usługi.

Added to your cart.