Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Airbus A 380 (2005)

Dwupokładowy, ogromny samolot pasażerski o szerokim kadłubie, posiada ponad pięćset miejsc siedzących.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Budowa samochodu osobowego

Animacja prezentuje budowę, wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcję samochodu osobowego.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Kanał Panamski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na kontynencie amerykańskim w celu skrócenia morskiej trasy.

Projektowanie i budowa autostrady

Na autostradzie mamy możliwość poruszania się na jezdni kilkupasmowej.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie przemysłu, pod koniec XVIII wieku przemysł górniczy także zaczął się rozwijać.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Pociąg TGV POS

Prędkość podróżna szybkiego pociągu jeżdżącego na linii Paryż - południowe Niemcy sięga 320 km/h.

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Kanał Sueski

Kanał Sueski to sztuczna droga wodna, łącząca Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym.

Kontenerowiec

Handlowe szlaki morskie kontenerowców, które rozpowszechniły się po II wojnie światowej, tworzą globalną sieć żeglugową na całym świecie.

Added to your cart.