Tyrannosaurus rex (królewski jaszczur-tyran)

Ogromny, drapieżny prehistoryczny gad, był najsłynniejszym z dinozaurów.

Skolopendra paskowana

Niniejsza prezentacja przedstawia skolopendrę, występującą głównie w rejonie śródziemnomorskim.

Panda wielka

Zapoznajmy się z tym niedźwiadkiem, który jest znanym symbolem światowej walki na rzecz ochrony zwierząt!

Cykl rozwojowy roślin

Cykl rozwojowy mchów, paproci, nagonasiennych i okrytonasiennych charakteryzuje przemiana pokoleń.

Życie w okresie Permu

Ta scena 3D przedstawia florę i faunę ostatniego okresu ery paleozoicznej.

Grzyb kapeluszowy

Grzybnia grzybów kapeluszowych powstaje z zarodników powstałych ze strzępków.

Ślimak winniczek

Rozpowszechniony gatunek ślimaka, nadający się do spożycia.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Rak rzeczny

Rak o dużych rozmiarach, żyjący w czystych wodach rzek i jezior.

Żabnica

Ryba o dziwacznym wyglądzie do zdobycia łupu używa świetlistego wabika. Animacja prezentuje jego działanie.

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Krzyżak ogrodowy

Krzyżak ogrodowy jest rozpowszechnionym gatunkiem pająków, na przykładzie którego możemy poznać ich budowę anatomiczną.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców rozpoczyna się wraz z powstaniem komórek rozrodczych jednostki i kończy się wraz z powstaniem komórek rozrodczych następnej generacji.

Budowa liścia

Animacja pokazuje główne rodzaje liści i różnice między poszczególnymi rodzajami roślin jedno- i dwuliściennych.

Kwiaty roślin okrytonasiennych

Animacja pokazuje różne rodzaje kwiatów roślin okrytonasiennych.

Butlonos

Butlonosy są ssakami morskimi, które orientują się w terenie za pomocą echolokacji.

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Added to your cart.