Hva vil skje med oss?

La oss finne løsninger på de globale miljøspørsmålene!

Insekter i skogen

Uttallige insekter lever på trestammer, i løvet og på bakken. La oss lære om av artene.

Minske mengden av avfall

Mennesker produserer en økende mengde avfall. En endring i livsstilen vår kan redusere produksjonen av husholdningsavfall betydelig.

Hva er metabolisme?

I kroppen blir stoffer kontinuerlig absorbert og frigjort.

Vannprosjekt

I denne oppgaven vil du eksperimentere med vann.

Hvordan endrer den menneskelige kroppen seg?

En leksjon om endringene som skjer i kroppene våre gjennom hele livet.

Usynlige dyr: mark

La oss lære om forskjellige typer mark ved å se på egenskapene til typiske arter.

Formeringen av fjell

I denne oppgaven vil du lære hvordan fjell oppstår.

Vårt hjem, jordkloden

En leksjon om landformene og kontinentene på Jorden.

Husholdningenes materiell og energiflyt

Leiligheter er som levende organismer, det er en konstant utveksling av energi og materialer mellom leiligheter og miljø.

Vis at du kan overbevise familien din

Vi har alle et ansvar for å spare energi fordi energiforbruket til jordas befolkning øker raskt, og kan snart overskride jordens grenser.

Dypt inne i jungelen

I denne leksjonen vil du få lære hvor den tropisk regnskogen befinner seg på Jorden og lære om flora og fauna.

Hvem vil være et godt fast punkt?

Lær om menneskets sanseorganer og deres funksjoner og hvordan man kan holde dem sunne.

Hvor lenge har vi benyttet oss av brann?

I denne leksjonen vil høre historie om brann og betingelsene som er nødvendige for forbrenning med flamme.

Hvordan beveger en-cellede organismer seg?

La oss ta et glimt inn i verden av mikroskopiske encellede organismer!

Søken etter filosofens stein.

I denne leksjonen vil du lære om den mystiske verden til alkymister.

La oss sjekke ut Nordlyset!

La oss finne interessante fakta om flora og fauna i polområder og levevilkårene i disse områdene!

La oss lære å kjenne skogen!

I denne leksjonen vil du finne ut hvor løvskog befinner seg på jorden og deres fauna og flora.

Added to your cart.