Måling av termisk ekspansjon i metaller

Forskjellige metaller har forskjellige termisk ekspansjon, selv under samme forhold

Kroppstermometer

Om termometeret kjøles ned blir kvikksølvsøylen brytes ved innsnevringen

Eksperiment med endoterm reaksjon

Det sot-dekte glasset varmes opp raskere ettersom det absorberer varmen bedre

Demonstrasjon av smelting

Entropi kan observeres når vann med salol varmes opp

Added to your cart.