Antikkens Syv Underverker

I dag er kun ett av antikkens syv underverker intakt: Kheopspyramiden.

Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

I Tudortiden ble det bygget omtrent 200 bygninger på broer som gikk over Themsen.

Bastillen (Paris, 18. århundre)

Fengselet i Paris ble legendarisk etter revolusjonen i 1789.

Djoserpyramiden (Sakkara, det 27. århundre f.Kr)

Trappepyramiden som ble bygget på 2600-tallet f.Kr. regnes som den første pyramiden i Egypt.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske oppfinneren presenterte sin revolusjonerende oppfinnelse innen telekommunikasjon ved University of New York i 1837.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Telefon (Alexander Graham Bell)

Enheten som overfører menneskelige stemme som elektriske signaler ble oppfunnet av Bell i 1876.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler romoppfattelsen.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Hvordan fungerer det? - Hårføner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen av hårfønere og hvordan de fungerer.

Kjente produkter

En spektakulær demonstrasjon av algebraiske uttrykk.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Added to your cart.