Histidin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat er esteren av maursyre og metanol, et aromastoff som finnes i enkelte frukter.

Prolin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner. Dens aminogruppe og det tredje karbonatomet i sidekjeden danner en ring.

Serin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Isoleucin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Treonin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Blokkfløyte

Blokkfløyten er et treblåseintrument med en plugg som settes inn i hullet på munnstykket.

Szigliget festning (17. århundre, Ungarn)

Festningen var en del av en kjede av festningsanlegg som ble bygd som beskyttelse mot osmanske inntrengere. Bygningsarbeidet startet i det 13. århundre.

Klær (21. århundre)

Klær reflekterer livsstilen og kulturen til regionens innbyggere.

38 M Toldi lett stridsvogn

Denne lette stridsvognen ble brukt av den kongelige ungarske hæren under andre verdenskrig.

Kongelig festmåltid (1400-tallet)

Den ungarske kongen Mattias Corvinus' andre hustru var Beatrix av Aragon.

Gruppering av romfigurer 3

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Added to your cart.