Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

Naftalen (C₁₀H₈)

Det enkleste polysykliske aromatiske hydrokarbonet.

Fluor (F₂)

Det letteste halogenet, en blek gul-grønn, giftig gass, ekstremt reaktiv. Teflon er dens mest kjente forbindelse.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Motorisert fly (János Adorján, 1910)

Byggingen av flyet "Libelle" (øyenstikker) er en av milepælene i (ungarsk) flyhistorie.

Sykloheksan (C₆H₁₂)

En fargeløs væske som lett løses med organiske løsemidler, men ikke med vann.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Den enkleste aromatiske aminen. Dens vitenskapelige navn er fenylamin.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Brom (Br₂)

En av halogenene, den kan forårsake hudirritasjon.

Heksan (C₆H₁₄)

Den sjette elementet i den homologe serien av rettkjedede alkaner.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologisk og praktisk viktig organisk forbindelse.

Klormetan (metylklorid) (CH₃Cl)

Klormetan kan fremstilles ved oppvarming av en blanding av metan og klor.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Benzen (C₆H₆)

Benzen er det enkleste aromatiske hydrokarbonet.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Added to your cart.