Peptidbinding

Aminosyrer som utgjør proteiner blir bundet av peptidbindinger.

Gotisk mursteinsslott (Gyula, Ungarn)

Et mursteinsslott i Sør-Øst Ungarn; de eldste delene ble trolig bygget på slutten av 1300-tallet.

De ungarske kronjuvelene

Det mest kjente stykket av de ungarske kronjuvelene er den Hellige Kronen.

Middelaldersk kristen konge

Middelalderens konger ble vanligvis avbildet sittende på sine troner, med krone på hodet og sine riksregalier.

Vinregion

Viner fra vinregionen Tokaj er godt kjent verden over.

Høvdingen av zulustammen

Afrikanske stammer har sine egne distinkte kulturer.

Formspill

Finn utsikt og omriss av tredimensjonale figurer.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Katie på lekeplassen

En fargerik og underholdende animasjon for å trene på orientering i rommet.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Trommer

Trommer spilles ved å slå på trommeskinnet, eller membranen. Det er mange varianter av trommer.

Kjegle/pyramide romfigurer

Denne animasjonen viser ulike typer kjegler og pyramider.

Relative posisjoner for linjer og plan

Denne animasjonen demonstrerer relative posisjoner for linjer og plan.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Plattfot

Plattfothet kan skape en rekke helseproblemer.

Inklinasjonsvinkler mellom linjer og plan

Denne animasjonen demonstrerer inklinasjonsvinkelen mellom linjer og plan i ulike posisjoner.

Added to your cart.