Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Daguerrotypi

Den første kommersielt vellykkede teknikken for fotografi ble oppfunnet av franske Louis Daguerre.

Gutenbergs trykkeri (Mainz, 15. århundre)

Life Magazine plukket ut Gutenbergs oppfinnelse av en mekanisk bevegelig boktrykking som den viktigste hendelsen i det andre årtusen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Forskjellige typer søyler i antikkens Hellas

Den doriske, joniske og korintiske søyleorden har forskjellig størrelse og utsmykning.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Dyphavshydrotermiske ventilasjonsåpninger

En hydrotermisk ventilasjon er en spaltning i planetens overflate som geotermisk oppvarmet vann renner gjennom.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Elektriske motorer

Elektriske motorer er til stede i mange områder i hverdagen vår. La oss lære om de forskjellige typene.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Added to your cart.