Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Østpiggsvin

Østpiggsvinet ruller seg sammen til en ball og bruker sine pigger til å forsvare seg med.

V1 flyvende bombe

Den flyvende bomben V1 var et tidlig kryssermissil drevet av en pulsjetmotor, som ble utviklet av Nazi-Tyskland og benyttet i andre verdenskrig.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanske flyet Mitsubishi A6M, allment kjent som "Zero" blant de allierte, var et legendarisk fly brukt under andre verdenskrig.

Japansk soldat (andre verdenskrig)

Meget dedikerte japanske soldater kjempet hovedsakelig i Asia og Stillehavsområdet under andre verdenskrig.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Geisha

En geisha er en tradisjonell japansk underholder som blant annet kan spille klassisk musikk og danse.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jagerflyet Vought F4U Corsair med radialmotor var et av de mest fremtredende amerikanske flyene under andre verdenskrig.

Hodets bevegelighet

Denne animasjonen viser hvordan muskler og virvler beveger hodet.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Dodo

Dodoen er en utdødd fugleart som levde på øya Mauritius. Den har blitt symbolet for utryddelse.

Dopplereffekten

Det er et kjent fenomen at lyden av en nærliggende lydkilde er høyere enn den tilbakevendende.

Rosettasteinen

Rosettasteinen bidro til å løse hieroglyfenes mysterium.

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Added to your cart.