Utnyttelse av naturgass, Norge

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn, og den totale høyden er 472 meter.

Teknologi

Nøkkelord

naturgass, gass~~POS=TRUNC feltet~~POS=HEADCOMP, innskudd, utdrag, oljeboreplattform, Oljerigg, lommelykt, kondensasjon, sjø, petroleum, mineralressurs, Tankskip, teknologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Troll A-plattformen

 • fakkel - Den brukes for å brenne naturgassen som slipper unna.
 • helikopterlanding
 • kran

Sokkel

 • naturgass-felt - Troll olje- og gassfelt ligger i Nordsjøen, langs vestkysten av Norge, omtrent 1400 meter under havoverflaten og 1,1 km under havbunnen. Det inneholder omtrent 40% av Norges naturgass-reserver, og er planlagt å vare fram til 2080.
 • armert betongpost - Stolpene har en meter tykke vegger, og består av ett enkelt stykke.
 • rør - Naturgassen strømmer gjennom disse.
 • sugeanker - De presses 35 meter ned i sokkelen og fester stolpene. De brukes som sugekopper.

Tverrsnitt

Proporsoner

 • Troll A (472 m) - Naturgassfelt i nærheten Norges vestkyst. Fullføringsdato: 1996.
 • Empire State Building (381 m) - En av USAs og New Yorks høyeste bygninger. Fullføringsdato: 1931.

Transport

Naturgass-kondensering

 • kompressor - Den komprimerer og omdanner naturgass til væske.
 • rørledning - Den frakter naturgassen fra Troll A-platformen.
 • tank - Den oppbevarer den flytende gassen.
 • tankskip

Kondensasjonsprinsipp

 • kald gass
 • volumreduksjon→ temperaturen stiger - Omdanning til væske finner sted inne i kompressorer. Her induseres ikke volumreduksjonen av stempelet, men av turbinen. Volumet av væsken er kun en hundredel av det originale volumet til gassen.
 • varmeoverføring
 • kald væske - Den kondenserte gassen blir nedkjølt til -170 °C (103 Kelvin). Den blir oppbevart og transportert ved denne temperaturen.

Når gasser blir komprimert, blir varme generert. Varme kan reduseres via kjøling. Gass blir til væske når den blir nedkjølt og kraftig redusert i volum. Under omdannelsen til flytende stoff blir gassens volum redusert til en sekshundredel av dets tidligere volum, og blir kjølt ned til -170 °C, 103 K. I virkeligheten er det ikke stempelet som induserer kondenseringen av naturgassen slik du ser i animasjonen. Kondenseringen blir indusert av kompressorer, der kompresjon skjer som et resultat av bevegelsen av roterende vingehjul.

Animasjon

Troll olje- og gassfelt ligger i Nordsjøen langs vestkysten av Norge, ca. 1400 meter under havnivået. Det inneholder omtrent 40 % av Norges gassreserver, og utvinningen ved Troll A er planlagt å fortsette fram til 2080. Troll B og C er oljeplattformer.

Troll A er den største offshore gass-platformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn, og den totale høyden er 472 meter. De fire stolpene i armert betong ender opp i sugeankere som presses 35 meter ned i sokkelen og fester stolpene. Derfor fungerer sugeankerene som vaskere.

Byggingen ble påbegynt i 1991. I 1996 tok det 7 dager å dra plattformen 200km ut til der den står i dag. 10 skip ble brukt for å utføre oppgaven. Troll er den største konstruksjonen som noensinne har blitt flyttet på av mennesker på jordens overflate, og er dermed en av de største tekniske prestasjonene hittil.

I løpet av de første ti årene ble høyt trykk brukt for å bringe gassen til overflaten. Etter at trykket ble lavere, derimot, har gassen blitt trukket ut ved hjelp av store vifter som flytter gassen med en fart på ca. 3000 km/t gjennom rørene.

Gassen blir deretter behandlet på et gassanlegg i Kollsnes, som ligger langs norskekysten. Her kondenseres og komprimeres gassen, og blir til slutt transportert til brukerne gjennom rørledninger og tankskip.

I tillegg til andre bruksområder, brukes naturgass mye til oppvarming eller til å produsere elektrisitet i kraftverk. Det er en av de viktigste kildene til energi. Derfor er effektiv utvinning veldig viktig, økonomisk sett.

Relaterte elementer

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av isbreer.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Stavkirke (Borgund, 13. århundre)

En trekirke bygget på 1100-1200-tallet, den best bevarte av alle Norges stavkirker.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vikingbosetning (10. århundre)

Typiske vikingbosetninger ble ikke bare etablert i Skandinavia, de oppsto i fjerntliggende områder også.

Metanhydrat

Et fast stoff som dannes ved lave temperaturer på havbunnen ved høyt trykk.

Added to your cart.