Wat gebeurt er met je?

We gaan op zoek naar oplossingen voor de wereldwijde milieuproblemen.

Van wortel tot blad

We gaan kijken hoe water zich in een plant verplaatst, van de wortels tot de bladeren

De aarde, ons thuis

Een les over de landvormen en de continenten op aarde.

Hoe verandert het menselijk lichaam?

Een les over de veranderingen in je lichaam in de loop van je leven.

Waterproject

In dit project ga je experimenteren met water.

Verborgen dieren: wormen

Kom meer te weten over wormen door typische soorten nader te bekijken.

Wat is metabolisme?

In je lichaam worden voortdurend stoffen opgenomen, omgezet en afgegeven.

De materiaal- en energiestroom van huishoudens

Huishoudens zijn als levende organismen, er vindt een voortdurende uitwisseling van energie en materialen plaats tussen huizen en de omgeving.

Zo produceer je minder afval

Mensen produceren steeds meer afval. Met een verandering in levensstijl kun je jouw productie van huishoudelijk afval aanzienlijk verminderen.

Insecten in het bos

Er leven talrijke insecten op de stammen en in het loof van bomen en op de bosgrond. We gaan enkele soorten nader bekijken.

Bevat wind energie?

Deze les gaat over het oude en moderne gebruik van windenergie.

Hoe bewegen eencellige organismen zich voort?

Laten we een kijkje nemen in de wereld van microscopisch kleine eencellige organismen.

De zoektocht naar de steen der wijzen

In deze les leer je meer over de mysterieuze wereld van de alchemisten.

We gaan poollicht bekijken!

In deze les leer je welke planten en dieren er leven in de poolgebieden en wat de leefomstandigheden daar zijn.

WE GAAN BEKIJKEN WAT VOOR SOORTEN BOS ER ZIJN.

In deze les leer je waar op aarde loofbossen liggen en wat voor dieren en planten daar leven.

Added to your cart.