RMS Queen Mary 2 (2003)

De Queen Mary 2, was 's werelds grootste passagiersschip in haar tijd.

Kleding (Hongarije, 10e eeuw)

Kleding weerspiegelt de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Hypochloriet (OCl⁻)

Er ontstaan hypochlorietionen bij de ontsmetting van water met chloor.

Een vergelijking van de halogenen

De halogenen vormen een groep in het periodiek systeem, die bestaat uit vijf chemisch aan elkaar verwante elementen: fluor, chloor, broom, jodium en astaat.

Balk (opdrachten)

De ribben, diagonalen en vlakken van een balk kunnen worden bepaald aan de hand van de hoekpunten.

Zilverchloride (AgCl)

Een witte, kristallijne verbinding die wordt afgebroken onder invloed van licht.

Het geografisch coördinatensysteem (basisniveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Siliciumdioxide (SiO₂)

Een polymorfe verbinding, die vooral wordt aangetroffen in de vorm van kwarts.

Fibroin

Fibroïne is een vezeleiwit dat wordt uitgescheiden door zijderupsen.

Meteorologische instrumenten (basisniveau)

De animatie toont de werking van instrumenten gebruikt voor onderzoek van atmosferische verschijnselen.

Het vrouwelijk voortplantingsstelsel (basisniveau)

Het voortplantingsstelsel bestaat uit organen die de voortplanting regelen.

Silicium

Kristallijn materiaal, zeer belangrijk voor het gebruik in de elektronische industrie (geïntegreerde multichipschakelingen, halfgeleidertechnologie).

Zwavelzuur (H₂SO₄)

Een kleurloze, viskeuze vloeistof, een zeer bijtend sterk zuur dat wordt gebruikt in verschillende industriële processen.

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Alfa-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucose is een van de stereo-isomeren van glucose, van D-glucose om precies te zijn.

Het volume van een bol (afbeelding)

Aan de hand van de som van het volume van de 'tetraëders' kun je het volume van de bol schatten.

Added to your cart.