De evolutie van auto’s

Auto's zijn sterk ontwikkeld sinds het einde van de 19de eeuw.

Duitse soldaat (Tweede Wereldoorlog)

De Wehrmacht-militairen in de Tweede Wereldoorlog waren zeer goed opgeleid en uitgerust met moderne wapens.

De bezienswaardigheden van de wereld

Met deze animatie leer je beroemde gebieden en gebouwen in diverse landen kennen.

Lidstaten van de VS en hun steden

Met behulp van deze animatie kunt u de lidstaten van de VS en hun grotere steden leren kennen.

De ringsluiting van glucose

Witte, vettige, vaste stof, een onderdeel van plantaardige oliën en dierlijke vetten.

De onderlinge positie van lijnen en vlakken

Deze animatie toont de onderlinge positie van lijnen en vlakken.

Slag bij Zama (202 v.Chr.)

In Afrika, tijdens de tweede Punische oorlog versloeg de Romeinse Scipio het leger van Hannibal definitief.

Oude Griekse handel zeilboot

De oude Grieken konden de titel "de vervoerders op zee" van de Feniciërs overnemen.

Indische Maharaja en zijn vrouw (18e eeuw)

Maharadja's waren hindoe heersers van grote regio's van India.

Hovercraft, mark III SR N4

Hovercrafts kunnen met hoge snelheid over het wateroppervlak zweven.

Cromwell's Ironsides (17de eeuw)

De Ironsides waren lid van de parlementariër cavalerie gevormd door Oliver Cromwell tijdens de Engels Burgeroorlog.

Boog van Titus (Rome, 1e eeuw)

De Romeinse keizer liet een triomfboog als herdenken aan de overwinnende veldtocht tegen de joden bij de ingang van het Forum Romanum opgericht.

De Slag bij Gaugamela (331 v. Chr.)

De slag staat bekend als een tactisch hoogstandje en betekende een beslissende overwinning van Alexander de Grote tegen Perzië.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1e eeuw v.Chr.)

Het altaar van de Vrede, gemachtigd tijdens het bewind van Augustus, was een van de belangrijkste werken van de oude Romeinse kunst.

Belgrado (15e eeuw)

De burcht van Belgrado (Nándorfehérvár) was een van de belangrijkste schakels in de keten van Hongaarse grensvestingen.

Citer

Een citer is een typisch instrumenten van de Hongaarse volksmuziek, gespeeld door het tokkelen of plukken van snaren.

Bodemverontreiniging

De animatie toont de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging aan.

Co-enzym-A

Een acyl-carrier co-enzym neemt deel aan zowel de anabole en katabole processen.

Graansilo in de Indusvallei (Harappa, 3e millennium v.Chr.)

De Indiërs hebben al in de oudheid enorme magazijnen met natuurlijke ventilatie gebouwd.

Added to your cart.