Oplossing van zoutzuur (HCl) in water

De oplossing van waterstofchloride in water wordt zoutzuur genoemd.

De oplossing van NaCl

Gewoon zout wordt opgelost in water: polaire watermoleculen vormen een laag rond de ionen.

Zwaluwendorp

Met de animatie kan men de kaartoriëntatie op een speelse manier oefenen.

Aerodynamische lift

Als gevolg van het asymmetrische profiel van vleugels ontstaat liftkracht tijdens een snelle beweging.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Fasen van de maan

Tijdens de baan van de maan rond de aarde verandert de belichting van het zichtbare deel voortdurend.

Jupiter

Jupiter is de grootste planeet van het zonnestelsel, hij heeft twee en een half keer de massa van alle andere planeten samen.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Werking van een onderzeeër

Door de gemiddelde dichtheid van de romp van het schip te veranderen kan het schip zich in het water laten afdalen of naar de oppervlakte stijgen.

De thermische uitzetting van bruggen

De lengte van de staalconstructies van een brug is afhankelijk van de temperatuursveranderingen van de brug.

De reactie van zink met zoutzuur

Het oplossen van zink in zoutzuur produceert waterstofgas.

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

Alkalinebatterijen

In alkalinebatterijen wordt er elektriciteit opgewekt door verschillende elektrochemische processen.

Gelijkstroommotor

Tussen de permanente magneten van een gelijkstroommotor bevindt zich een leiding (spoel) waardoor stroom loopt.

Schildklier

Een belangrijke klier die hormonen produceert. De hormonen hebben invloed op de stofwisseling en het evenwicht in de calciumhuishouding van het lichaam.

SM U-35 onderzeeër (Duitsland, 1912)

Onderzeeërs hebben al ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in zeeoorlogen gespeeld.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de zonering van de vegetatie.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Added to your cart.