2,2-dimetilpropanas (C₅H₁₂)

Bespalvės, bekvapės dujos naudojamos kaip etalonas BMR spektroskopijoje.

Cis-2-butenas (C₄H₈)

Bespalvės, sunkesnės už orą dujos. Jis yra trans-2-buteno geometrinis izomeras.

Chlormetanas (CH₃Cl)

Chlormetanas gaunamas kaitinant arba stipriai apšviečiant metano ir chloro mišinį.

Sidabro chloridas (AgCl)

Baltas kristalinis junginys, kuris suyra veikiant šviesai.

Blokinių namų statyba

Blokiniai pastatai buvo plačiai paplitę buvusiose socialistinėse šalyse.

Sidabro bromidas (AgBr)

Gelsva kristalinė medžiaga, kuri nuo šviesos suskyla.

Natrio chloridas (NaCl)

Akmens druska, arba valgomoji druska, yra vienas iš svarbiausių natrio junginių. Ji reikalinga kiekvienam gyvam organizmui.

Sidabro jodidas (AgI)

Šviesiai geltonos nuosėdos, susidariusios, sureagavus sidabro nitratui su kalio jodidu.

Sieros rūgštis (H₂SO₄)

Bespalvis, klampus skystis, stiprus oksidatorius, kuris naudojamas daugelyje pramoninių procesų.

Alfa-D-gliukozė

Vienas iš gliukozės erdvinių izomerų, būtent, D-gliukozės.

Fibroinas

Fibroinas yra pluoštinis baltymas, kurį išskiria šilkaverpiai.

Amilozė ((C₆H₁₀O₅)n)

Spiralės formos molekulė, sudaryta iš alfa-D-gliukozės monomerų. Tai yra vienas iš pagrindinių krakmolo komponentų.

Hipochlorito jonas (OCl⁻)

Hipochlorito jonai susidaro, kai vanduo dezinfekuojamas chloru.

Silicio dioksidas (SiO₂)

Polimorfinis junginys, dažniausiai aptinkamas kvarco pavidalu.

Added to your cart.