Maltóz (malátacukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Diszacharid, mely két alfa-D-glükóz összekapcsolódásával jön létre.

Bór-trifluorid (BF₃)

Színtelen, szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, mely nedves levegő hatására fehér füstöt képez.

Propán (C₃H₈)

A normális szénláncú alkánok homológsorának harmadik tagja.

Pentán (C₅H₁₂)

Az alkánok homológsorának ötödik tagja. Színtelen, éghető folyadék.

Légcsavar, Leonardo da Vinci találmánya

A polihisztor úgy vélte, hogy megfelelő forgási sebesség esetén légcsavarja felemelkedhet.

Az 1990-es évek nyugat-európai ruhaviselete

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Gitár

A változatos formavilágú gitár a húros, pengetős hangszerek csoportjába tartozik.

Trombita

A trombita a nyugati zenében használt tölcséres fúvókájú, más néven rézfúvós hangszerek közül a legmagasabb hangú.

Pánsíp

Az ősi eredetű fúvós hangszer több összeillesztett ajaksípos hangkeltő eszközből áll.

Hárfa

A hárfa az egyik legősibb húros, pengetős hangszer.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyület, származéka a timin, a citozin és az uracil.

Boronaház

A gerendákból készített oldalfalú boronaház az Árpád-kor egyik jellemző épülettípusa volt.

Szalagtelkes falu (részlet)

A völgyekbe épült települések telkei az egymás mellett sorakozó házak mögött, hosszan elnyúlva helyezkednek el.

Ipari park

Biztosítja a vállalkozások számára az infrastrukturális feltételeket és szolgáltatásokat.

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

Gyűrődés (középfok)

Az oldalirányból ható nyomóerők miatt a kőzetrétegek felgyűrődnek. Így keletkeznek a gyűrthegységek.

Földszerkezet (alapfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Politikai és gazdasági tömörülések

Az elmúlt években számos politikai és/vagy gazdasági tömörülés alakult ki a Föld országai között.

A testek csoportosítása 3.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák segítségével.

Kosárba helyezve!