Stražnja strana Tutankamonova trona

Prikazuje Tutankamona i njegovu ženu pri mazanju njegove ruke parfemom

Kineska vojska od terakote

Vojnici terakote u prirodnoj veličini imaju jedinstvena obilježja lica i prava oružja.

Vojnik kineske vojske od terakote

Vojnici terakote u prirodnoj veličini imaju jedinstvena obilježja lica.

Added to your cart.