Treonin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Serin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Metil format (C₂H₄O₂)

Ester mravlje kiseline i metilnog alkohola, mirisna tvar nekog voća.

Prolin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Njena amino skupina i 3. ugljikov atom bočnog lanca tvore prsten.

Urbanizam u Srednjem vijeku (Budim)

Mreža uskih ulica, ponekad i šarena pročelja kuća glavno su obilježje srednjovjekovnih gradova.

Sultan Osmanlijskog Carstva (16. stoljeće)

Vrhovni vladar Osmanskoga Carstva bio je Sultan, gospodar života i smrti

Valin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Glutamin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Asparaginska kiselina

Jedna od dvadeset amino kiselina koje proizvode protein.

Fenilalanin

Jedan od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Lizin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine

Cistein

Aminokiselina koja sadrži sumpor, jedna od aminokiselina koje čine proteine.

Odjeća u Mađarskoj u 10. stoljeću

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Odjeća barbara (5. stoljeće)

Odjeća nam govori i o načinu života i o kulturi nekog naroda u danom periodu.

Glutaminska kiselina

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Asparagin

Jedna od dvadeset aminokiselina koje izgrađuju protein.

Histidin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Triptofan

Jedna od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine. Bočni lanac sadrži aromatski prsten.

Tirozin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Sadrži aromatski prsten kao dio bočnog lanca.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola Sopianae kulturni je spomenik iznimne vrijednosti.

Added to your cart.