Grupiranje geometrijskih tijela 2.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Brvnara

Brvnare su bile tipične građevine u Mađarskoj u doba Arpadovića.

Tiskana pločica

Ova animacija prikazuje strukturu malih, masovno proizvođenih tiskanih pločica.

Odjeća (Zapadna Europa, 19. stoljeće)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Odjeća (Zapadna Europa, 1920-te)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Jedan od izomera butana, bezbojan, zapaljiv plin.

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Proizvodi se tretiranjem metana sa plinovitim klorom, a upotrebljava se kao otapalo.

Slaganje geometrijskih oblika (raznobojnih)

Od raznobojnih kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Grupiranje geometrijskih tijela 4

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Također poznat kao kloroform, koristi se kao otapalo u laboratorijima, a prije kao anestetik.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol od četiri ugljikova atoma koji se najčešće koristi kao otapalo.

Kristal joda

Čvrsta, siva supstanca koja se sublimira kada se zagrije. Njegovo rješenje u alkoholu naziva se "tinktura joda", to je dezinficijens.

Dimetil-eter (C₂H₆O)

Bezbojni plin svojstvenog mirisa, proizvodi se dehidratacijom metanola.

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

Grupiranje geometrijskih tijela 1.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Zemljani bedemi (Szabolcs, Mađarska)

Zemljani bedemi u obliku trokuta, korišteni od strane jednog od vođa ugarskih plemena u vrijeme doseljenja Mađara u Panonsku nizinu.

Zemljopisni koordinatni sustav

Svaka točka na Zemlji može se točno odrediti pomoću zemljopisnog koordinatnog sustava.

Izmjena godišnjih doba (početni stupanj)

Godišnja doba javljaju se kao posljedica različitog nagiba vrtnje Zemljine osi zbog čega sunčeve zrake u različito doba godine padaju pod različitim kutevima.

Added to your cart.