Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

MS-3159

Érettségire készülök

Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek

Emelt szint

Testbook

Mozaik Kiadó
MS-3159 - Edition 1, 2019 - 288 pages

Authors: Horváth Zsolt

Curriculum: NAT 2012

A feladatgyűjtemény elsősorban az emelt szintű biológiaérettségire készülőknek, valamint a biológia OKTV első és második fordulójára jelentkező diákok számára készült.

A sikeres felkészülést segíti 67 feladatsor a biológia különböző tudományterületeiről, a biokémiától a szervezettanon át az ökológiáig.

szóbeli érettségire történő felkészülésben nyújt segítséget 16 db, B tételnek megfelelő szövegértési feladat, amelyben egy-egy biológiai problémát feldolgozó szöveghez tartoznak kérdések.

A feladatgyűjteményben mindegyik feladatsor megoldásához részletes magyarázat is kapcsolódik, amely segíti az egyes feladatok, felvetett problémák alaposabb megértését.

Added to your cart.