MS-3157

Érettségire készülök

Kidolgozott számítási feladatok érettségire készülőknek - Kémia

Közép- és emelt szint

Testbook


MS-3157 - Edition 1, 2019 - 272 pages

Authors: Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Wajand Judit, Horváth Balázs

Curriculum: NAT 2012

Kiadványunkban az általános, a szervetlen és a szerves kémia témaköreiből található közel 400 különböző nehézségű számítási feladat, melyeknek részletes, lépésről lépésre kidolgozott, magyarázatokkal ellátott megoldásai is szerepelnek.

A feladatgyűjtemény segítséget nyújt a közép- és emelt szintű érettségire készülőknek abban, hogy a számítási feladatok megoldásához szükséges gondolatmeneteket megértsék, begyakorolják, készségszinten elsajátítsák.

Added to your cart.