MS-2955U

Történelem általános iskolásoknak

Történelem 5. Kiegészítő tananyag

Az emberiség története a középkorig

Textbook


MS-2955U - Edition 1, 2020 - 16 pages

Authors: Horváth Levente Attila

A 2020-as kerettanterv új bevezető témaköre a Személyes történelem. Mivel mindkét témája - Körülöttem a történelem, illetve a Címer, zászló, pecsét, az idő mérése - alkalmas a kulcskompetenciák fejlesztésére, a feldolgozásukhoz a projektmódszert ajánljuk. Ehhez a pedagógusok számára elektronikusan elérhető útmutatót, a diákok számára pedig ezt a nyomtatott projektfüzetet készíjük el. Mind az útmutató, mind a füzet magába foglalja a tanterv által elvárt fogalmakat, fejlesztési feladatokat és a javasolt tevékenységeket.

Added to your cart.