Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 8.

Textbook


MS-2308 - Edition 9, 2018 - 292 pages

Authors: Jakab Tamás, Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze István

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

Added to your cart.