MS-1661V

Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Írás gyakorló 1.

Workbook


MS-1661V - Edition 1, 2018 - 56 pages

Authors: Szelczi Ivett, Ratkóczy Gáborné, Urbán Mónika

  • Nagybetűk helyes alakításának, kapcsolásának gyakorlása, a biztos írás kialakítása.
  • Másolás írott és nyomtatott alakról, tollbamondási változatok, emlékezet utáni írás.
  • Szó- és mondatjegyzék a helyesírási készség fejlesztésére, rejtvények, találós kérdések, játékos feladatok is szerepelnek benne.
Added to your cart.