MS-1622

Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 2. - I. félév

Write-in textbook


MS-1622 - Edition 14, 2018 - 80 pages

Authors: Földvári Erika

  • A hangkapcsolatok helyes ejtésének, a betűkapcsolatok helyes leírásának gyakorlása teszi ki a tananyag jelentős hányadát.
  • A szavak jelentésének vizsgálata a tudatos nyelvhasználatot alapozza meg.
  • Az indukciós szövegek igényesek, pontosan megfelelnek a meghatározott nyelvi céloknak.
Added to your cart.