MS-1462

Olvasónaplók

E. Kastner: A két Lotti

Novel/short story


MS-1462 - Edition 4, 40 pages

Authors: Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika

Curriculum: NAT 2007

A regény mindn fejezetéhez készített a szerző egy-egy feladatsort, a legfontosabb események és összefüggések feldolgozásához. Az összetartozó fejezeteket összefoglalással zárja, amelyben rendszerezi a főbb eseményeket, összefüggéseket. Az olvasónapló a szövegértés fejlesztése mellett például a leírást, a jellemezést és a levélírást is gyakoroltatja a gyerekekkel, mégpedig az olvasottakhoz kapcsolódva, a kommunikációs helyzethez és a szerephez alkalmazkodva. A könyv az értelmező olvasás mellett a kreatív olvasás képességének kibontakoztatását is szolgálja.
Added to your cart.