Μαθηματικές πράξεις

Μαθηματικές πράξεις

Ασκήσεις των βασικών μαθηματικών πράξεων

Μαθηματικά

HTML5

Λέξεις/κλειδιά

βασική λειτουργία, λειτουργία, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, σχέση, Κύκλος αριθμών, σωστό ή λάθος, ψυχικής υπολογισμό, μαθηματικά

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.