Ομάδες στερεών - 2

Ομάδες στερεών - 2

Τα γραφικά μας δείχνουν, μέσω παραδειγμάτων, πώς μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στερεά σώματα.

Μαθηματικά

Λέξεις/κλειδιά

ομαδοποίηση των στερεών, πολύεδρα, κυλινδρικός, κωνοειδών, πρίσμα, πυραμίδα, πλατωνικό στερεό, σώμα, κυρτός, Σφαίρα, κοίλος, παιχνίδι, ομάδα, μαθηματικά

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Στερεά εκ περιστροφής

Αν περιστρέψουμε ένα δισδιάστατο σχήμα με άξονα περιστροφής μια ευθεία που εφάπτεται στην...

Κώνος και διατομή του

Από την εγκάρσια τομή του κυκλικού κώνου με μια επιφάνεια, λαμβάνουμε ένα τμήμα του, που...

Στερεά εκ περιστροφής (από παραλληλόγραμμο)

Αν περιστρέψουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο γύρω από έναν άξονα συμμετρίας του, θα...

Όγκος τετραέδρου

Μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός τετραέδρου ξεκινώντας από τον όγκο ενός πρίσματος.

Πλατωνικά στερεά σώματα

Γραφική απεικόνιση των πέντε κανονικών, πλατωνικών στερεών, από τα οποία ο κύβος είναι το...

Κωνικά στερεά σώματα

Γνωρίζουμε τους τύπους και την προέλευση των στερεών που ονομάζονται κώνοι και πυραμίδες.

Ομαδοποίηση στερεών

Τα γραφικά μας δείχνουν, με παραδείγματα, πώς μπορούμε να κατατάξουμε τα στερεά σώματα σε...

Κυλινδρικά στερεά σώματα

Γνωρίζουμε τους διάφορους τύπους κυλίνδρων και το ανάπτυγμα των επιφανειών τους.

Πρίσματα

Γραφική παρουσίαση των γεωμετρικών σωμάτων που ονομάζονται πρίσματα, γενικά, και των πιο...

Σφαίρα

Σφαίρα είναι το σύνολο των σημείων που απέχουν, κατά μέγιστο, κατά μία δεδομένη απόσταση,...

Παιχνίδι περιστροφής 3D

Πρέπει να ανασυνθέσουμε τα στερεά σώματα περιστρέφοντας τα τεμάχιά τους.

Πολύεδρο του Τσάσαρ (Császár)

Το πολύεδρο του Császár είναι ένα μη κυρτό πολύερδο με 14 τριγωνικές έδρες.

Πολύεδρο του Σίλασι (Szilassi)

Ένα ιδιαίτερο κοίλο πολύεδρο που πήρε το όνομά του από έναν Ούγγρο μαθηματικό.

Ομάδες στερεών - 1

Τα γραφικά μας δείχνουν, μέσω παραδειγμάτων, πώς μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στερεά σώματα.

Ομάδες στερεών - 3

Τα γραφικά μας δείχνουν, μέσω παραδειγμάτων, πώς μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στερεά σώματα.

Ομάδες στερεών - 4

Τα γραφικά μας δείχνουν, μέσω παραδειγμάτων, πώς μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στερεά σώματα.

Μη-προσανατολισμένες επιφάνειες

Η ταινία του Möbius και το δοχείο του Klein είναι δισδιάστατες επιφάνες που έχουν μία πλευρά.

Euler's polyhedron formula

The theorem formulated by Leonhard Euler describes one of the basic properties of convex...

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of...

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Added to your cart.