mozaMap

Digitální mapy na interaktivní tabuli

Digitální mapy mozaMap atlasů rozšiřují paletu pomůcek používaných na hodinách geografie a dějepisu. Můžete libovolně sestavovat a používat různé typy map a jejich prvky, což výrazně usnadňuje přípravu na vyučovací hodiny a jejich průběh. Digitální mapy mozaMap atlasů lze otevřít v mozaBook softwaru.

Více

Stáhnout a vyzkoušet zdarma!
V mozaBook programu najdete obsah všech digitálních atlasů, které si můžete zakoupit a z každého atlasu si můžete bezplatně vyzkoušet několik map.

Klíčové funkce atlasů mozaMap.

 • Navigace na mapě (zvětšování, tahání)
 • Zapnout a vypnout vrstvy, vytvořit kombinované mapy
 • Vytvořit uložené náhledy
 • Možnosti vyhledávání
 • Zabudovaný kreslicí nástroj
 • Prezentační možnosti
 • Obsahy připravené uživatelem
 • Možnosti animovaného provedení pro zobrazení událostí
 • Úkoly a otázky
 • Integrace mozaBooku
 • Možnosti přizpůsobení
Added to your cart.