Obsah živin vod

Na mapě jsou zelenou barvou vyznačeny vody, které jsou bohaté na potravu, a bílá barva ukazuje vody s malým množstvím potravy.

Added to your cart.