Reakce vápníku a mědi s vodou

Vápník (1) vyrábí z vody vodík, čímž se vytváří zásaditý roztok; měď (2) nereaguje s vodou.

Reakce sodíku a vody

Sodík vyrábí z vody vodík. Fenolftalein indikuje zásaditost.

Added to your cart.