Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

Archimédova bojové vynálezy (3. století př. Kr.)

Archimedes byl jedním ze skvělých řeckých učenců starověku, který se zapísl do dějin i s vojenskými vynálezy.

Místa původu zvířat a plodin

Domestikovaní zvířata a plodiny pocházejí z různých částí světa.

Ponorka SM U-35 (Německo, 1912)

Ponorky hrály důležitou roli v námořní válce už v první světové válce.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Polní město (Uhersko)

Polní města se vyvinuly ze svobodných královských měst a staly se nejčastějším typem měst v Uhersku.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

MIG-31 (Sovětský svaz, 1982)

Dvoumotorové stíhací letoun Sovětského svazu začalo sloužit od roku 1982.

Řecká a Makedonská falanga

Falanga byla starověká vojenská formace řecké pěchoty.

F-16 Fighting Falcon (USA)

Fighting Falcon patří k nejúspěšnějším stíhacím letadlům své kategorie.

Hrad Gyula (16. století)

Cihlový hrad v jihovýchodním Maďarsku, jeho nejstarší části byly pravděpodobně postaveny na konci 14. století.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Jak to funguje? - Mikrovlnná trouba

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mikrovlnné trouby.

Vydra říční

Vydra je druh savce přizpůsoben životu ve vodě.

Maďarská armáda v 15 století (kavalérie)

Jednou část ze základních jednotek "černé armády" Matyáše I. tvořila kavalérie.

Ledňáček říční

Charakteristickým znakem tohoto ptáka jsou výrazné barvy, které mu pomáhají při lovu a skrývání.

Erbová síň

Jednou z nejdůležitějších místností středověkého hradu byla rytířská síň se svéráznou ozdobou a zařízená charakteristickým nábytkem.

Added to your cart.