The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

Objem čtyřstěnu

Při výpočtu objemu čtyřstěnu vycházíme výpočtem objemu hranolu.

USS Ohio (US, 1979)

Nukleární pohon byl poprvé používán americkým námořnictvem pro napájení ponorky v polovině 20. století.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Incký bojovník (15. století)

Incké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Meteorologické přístroje(pokročilý)

Tato animace nám představí nástroje, které se používají ke zkoumání atmosférických jevů.

Ropná rafinerie

Mezi produkty zpracované rafineriemi patří nafta, benzín, maziva.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským průlivem je 51,5 km dlouhý železniční tunel, který spojuje Spojené království s Francií.

Kuželosečky

Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne průřezem rotační kuželové plochy s rovinou neprocházející jejím vrcholem.

Zajímavé povrchy

Möbiův list a Klein-láhev mají specialní dvojrozměrné povrchy s jednou stranou.

Křižovatka

Zábavné a efektní animace procvičující orientaci v prostoru.

The countries of Asia

Learning about the geographic location, capitals and flags of Asian countries through exercises with three levels of difficulty.

Space Shuttle (kosmický raketoplán)

Byl americký kosmický pilotovaný raketoplán používaný pro lety do vesmíru vládní organizací NASA.

Krychle (cvičení)

Pomocí vrcholů krychle můžeme určit úhlopříčky, hrany a strany.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Obytná věž ve středověku

Donžon byly svérázné budovy ve středověku a byly postaveny nejen jako součástí hradu.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Added to your cart.