Provoz kanónu (18. století)

Kanóny se staly jednou z nejvýznamnějších zbraní nového věku.

Vynálezy v textilním průmyslu, 18. století

Vynálezy 18. století vedly k obrovským pokrokem v rozvoji textilního průmyslu.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Hradní vězení ve středověku

Rozmanité mučidla používali ve středověkých a raně-novověkých věznicích.

Amesův pokoj

Tenhle zvláštní pokoj demonstruje optickou iluzi.

Ženská pohlavní soustava (střední)

Ženská pohlavní soustava jsou pohlavní orgány, které spolupracují za účelem rozmnožování.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Ćištění zubů

Pečlivé čištění zubů, je důležitou součástí ústní hygieny.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzym, který hraje důležitou roli zejména při katabolických procesech přičemž NADP je důležitý v anabolických procesech jako nosič vodíku.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

Pohlavní buňka

Zygota je buňka která vznikne po splynutí dvou pohlavních buněk gamet.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Added to your cart.