β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Kroje západní Evropy (Nový věk, 16. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogenovodíků, vysoce agresivní látka.

Jód (I₂)

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Naftalen (C₁₀H₈)

Je to nejjednodušší polycyklický aromatický uhlovodík.

Molekula úkol V.(Sloučeniny kyslíka)

Úkol na procvičování a vysvětlení struktury a sloučenin kyslíku.

Karbamid (močovina) (CO (NH₂) ₂)

Tato organická sloučenina se nachází v moči savců, která se používá při výrobě průmyslových hnojiv na bázi dusíku.

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Jsou to nenasycené monokarboxylové kyseliny, které obsahují v molekule dvojnou vazbu v cis-konfiguraci.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Nitrátový iont (NO₃⁻)

Je hlavním zdrojem dusíku pro rostliny. Je složený iont.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Trans-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je cis-but-2-en.

Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Vzniká, když molekula kyseliny sírové uvoňuje proton.

Harfa

Harfa je jedním z nejstarších brkacích strunových hudebních nástrojů.

Panova flétna

Panova flétna se skláda z několika trubek s postupně rostoucí délkou.

Added to your cart.