Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Chlornanový iont (OCl⁻)

Vznikají tehdy, když je voda dezinfikována chlorem.

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních složek škrobu.

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biologicky a prakticky důležité organické sloučeniny obsahující dusík.

Mávací křídlo, vynálezy Leonarda da Vinciho (1487–1489)

K plánům této konstrukce byly vzorem křídla ptáků a jedna chybná hypotéza.

Serin

Serin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem ale zrcadlový obraz není totožný s původním objektem. "

Jódový křišťál

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Síra (S₈)

Je to žlutá krystalická pevná látka bez zápachu. V přírodě se vyskytuje i ve formě sloučenin, jako např. pyrit nazýván "zlatem bláznů".

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je nejjednodušším zástupcem skupiny aromatických hydroxyderiváty.

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Chlor (Cl₂)

Je jedním z halogenů, je Žluto-zelený jedovatý plyn se silným zápachem.

Trichlormethan (Chloroform) (CHCl₃)

Chemicky známý jako chloroform také se stal uznaný jako účinný prostředek k vykreslení bezvědomí pacienta.

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s oceánskou vodou za nízkých teplot.

Added to your cart.