Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Státy světa

Prostřednictvím animace můžeme poznat státy světa, jejich hlavní města a vlajky.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Části lidského těla

Tato animace nám představuje části těla jako jsou hlava, trup a končetiny.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Omalovánka

Tato kreativní animace obsahuje několik 3D předmětů na vymalování.

Added to your cart.