Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Endokrinní systém

Žlázy endokrinního systému vylučují hormony, které putují do krve.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Druhy ptačích per

Animace nám představí hlavní druhy ptačího peří a jejich jemnou strukturu.

Polynéský katamaran

Polynésané procestovali obrovské vzdálenosti se svými speciálními loděmi.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Jak chodidla gekona přilnou k hladkému povrchu?

Gekoni umí chodit po stěnách a stropech. V animací je tato jejich schopnost blíže předvedena.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Makedonie (Makedonská říše)

Legendární panovník a vojevůdce, Alexandr Veliký vytvořil obrovskou říši.

Varaždínský hrad (16. století)

Tento dobře zachovaný hrad, který se nachází na území Chorvatska, je důstojným strážcem památek slavných století.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Added to your cart.