Jak chodidla gekona přilnou k hladkému povrchu?

Gekoni umí chodit po stěnách a stropech. V animací je tato jejich schopnost blíže předvedena.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Druhy ptačích per

Animace nám představí hlavní druhy ptačího peří a jejich jemnou strukturu.

Varaždínský hrad (16. století)

Tento dobře zachovaný hrad, který se nachází na území Chorvatska, je důstojným strážcem památek slavných století.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Velká mešita v Djenné (1907)

Tato mešita byla postavena v osobitém architektonickém stylu a je největší hliněnou budovou na světě.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu geometrických těles.

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Rimac Concept One

První automobilový model chorvatské společnosti Rimac Automobili je nejrychlejším elektromobilem na světě.

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti krále Leonidas a sparťanských vojáků.

Added to your cart.