Stirlingův motor - tepelný stroj

Stirlingův motor je také známý jako vnější spalovací motor. Na rozdíl od spalovacích motorů (například Otto-motor), zde probíhá spalování mimo válce.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Varaždínský hrad (16. století)

Tento dobře zachovaný hrad, který se nachází na území Chorvatska, je důstojným strážcem památek slavných století.

Dromedár

Dromedár nebo jiným jménem velbloud jednohrbý je zvíře, které si obyvatelé pouští velmi cení a je pro ně nenahraditelný.

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Krevní cévy

V lidském těle se nacházejí tři hlavní typy krevních cév: tepny, žíly a vlásečnice.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Madarský jezdec

Skalní reliéf, který se nachází v Bulharsku, byl zhotoven asi na přelomu 7. a 8. století.

Niche

Termín v ekologii, který popisuje způsob života druhu.

Barvoslepost

Barvoslepostí se nazývá neschopnost rozlišit jisté odstíny barev.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Bitva u Marathonu (490 př. Kr.)

Maratonský běh zachoval vzpomínku vítězství aténských hoplitů nad perskou armádou.

Added to your cart.