Houbovci

Nejstarší skupina zvířat žijících pod vodou jejich tělo je asymetrické bez tkáně.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Druhy ptačích per

Animace nám představí hlavní druhy ptačího peří a jejich jemnou strukturu.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Socha svobody (New York)

Socha byla darem francouzského národa americkému ke stému výročí Dne nezávislosti.

Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Srdeční infarkt

Příčinou infarktu je ucpání věnčitých tepen. Je to jeden z nejčastějších příčin úmrtí.

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Added to your cart.