Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Ponorka Ictíneo II

Ponorka, kterou navrhl španělský vynálezce Narco Monturiol byla průkopnickým dílem v historii plavby pod vodou.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti krále Leonidas a sparťanských vojáků.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Povrchové napětí

Povrchové napětí je charakteristickou vlastností kapalin, která jim umožňuje nabýt tvar s nejmenším možným povrchem.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Makedonie (Makedonská říše)

Legendární panovník a vojevůdce, Alexandr Veliký vytvořil obrovskou říši.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Pohlavní buňka

Zygota je buňka která vznikne po splynutí dvou pohlavních buněk gamet.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

Added to your cart.